Outsourca din lönehantering

Lön är i många fall den största kostnaden i företaget och det är utan tvekan det administrativa området som är mest komplext att hantera. Vi håller oss uppdaterade och insatta i rådande lagar och regler som gäller för din verksamhet. Vår auktorisation betyder att din ekonomi- och lönehantering vilar i trygga händer.

Dina anställda förtjänar det

För de flesta anställda är det såklart jätteviktigt att lönen betalas ut i rätt tid och med rätt belopp. Vilka lagar är förhandlingsbara och vilka är det inte? Hur gör man avdrag och tillägg för sjukdom, föräldraledighet, övertid, mertid, semester och tjänstledighet? Frågetecknen är många och svaren varierar dessutom med din branschtillhörighet. Riskera inte onödiga kontroverser med dina anställda – eller att du betalar för mycket.

Lönehantering är en kritisk process

I många företag är personalen företagets viktigaste resurs och hela företagets affär bygger på den kompetens man har att erbjuda. Därför blir det extra viktigt att det blir rätt med den anställdes lön. Felaktiga löneberäkningar får också framtida konsekvenser då bland annat pensionsberäkningar kan bli felaktiga. Inom området lönehantering är det mycket att tänka på, allt från vad som gäller vid en sjukskrivning till olika löneförmåner. Utan goda kunskaper om lön är det svårt att hantera denna viktiga kostnadspost enligt gällande lagar och regler. Därför är det extra viktigt att ta hjälp av oss som har dessa goda kunskaper!