Fakturering och fakturahantering

Tar fakturering och fakturahantering för mycket tid från andra arbetsuppgifter i din verksamhet? Att en faktura blir rätt är viktigt. Inte bara för företagens trovärdighet utåt utan också med tanke på momsregler och andra lagar.

Viktigt att fakturan blir rätt

Att se över företagets fakturahantering är bra på flera sätt. Hur lång tid bör det ta innan man fakturerar och vad måste finnas med på den faktura som företaget skickar ut? Hög kvalitet är viktigt när det handlar om att få betalt av sina kunder. Vad kräver lagen av dig? Hur får du ett bättre kassaflöde i ditt företag? Vi hjälper dig med tips om hur du hanterar dina fakturor smidigt med bra rutiner.

Outsourca din fakturahantering

Snabb och enkel fakturering är ett tydligt tecken på ett friskt företag. Det är viktigt ur många aspekter att faktureringen löper på och att du är på det klara med exempelvis innehåll, utseende och utformning. Har du inte tid och möjlighet att fixa det själv, så hjälper vi dig gärna. Vi har effektiva verktyg och samarbetspartners som ser till att du får betalt i tid.