Bokslut och deklarationer

Företagets bokföringsår avslutas normalt med ett bokslut. Det berättar för dig och för omvärlden hur det går för ditt företag. Bokslut som upprättas enligt olika standarder (K1, K2 eller K3) kan visa olika resultat och det är därför viktigt att du väljer rätt redovisningsstandard. Utifrån bokslutet vill sedan Skatteverket ha sin redovisning, som bygger på – men inte är liktydigt med – bokslutet.

K1, K2 eller K3?

Kanske har du både tid och kunskap för att göra den löpande redovisningen själv? Bokslutet ska du dock alltid ta hjälp med. Vi guidar dig till vilket regelverk du ska välja och vilka konsekvenser det får för dig. I dialog med dig tar vi fram en bra bild av hur verksamheten har utvecklats. Den klassiska frågan; ”hur kan du säga att det går bra för mig, när jag inte har några pengar på banken?” är enkel att besvara när bokslutet är klart. Vi ser samband som du kanske har missat själv. Allt detta gör vi samtidigt som bokslutet upprättas korrekt och säkert och du får en Bokslutsrapport som kvitto på att allt är i sin ordning.

Deklarationer

Skatteverket ska ha sin del av kakan och vårt fokus är att du ska betala rätt skatt. Rätt skatt är inte alltid detsamma som lägsta möjliga skatt! Det finns många andra parametrar att hålla i minnet när man deklarerar – pension, sjukförsäkring och mycket annat påverkas också! Men vi är på din sida och du kan vara trygg med att det både blir gjort på rätt sida av lagen och att utfallet blir det bästa för dig. Det blir rätt från början och genom en fullmakt lämnar vi också in deklarationen vid rätt tidpunkt. Du som företagare får såklart hjälp med din privata deklaration också.