Alla kan använda e-bokföring!

Oavsett hur ditt företag ser ut är du välkommen att använda vår tjänst för e-bokföring! Generellt gäller att om du använder något försystem till bokföringen så ska dessa maskinellt kopplas ihop.

Kontanthandel

Om du tar betalt kontant, med kort, i-zettle eller med swish så ska du ha ett certifierat kassaregister. Det du väljer ska integreras med Fortnox för automatisk överföring av information mellan systemen. Se lista på Fortnox kopplingssida för en översikt över vilka system som redan har en färdig koppling! Vi rekommenderar att du använder något av dessa.

Fakturaförsäljning

Använd Fortnox faktureringsmodul (99 kr/månad) eller ett integrerat program från Fortnox kopplingssida. Vi rekommenderar också att du använder Nox Finans för att kostnadseffektivt skicka och få betalt för dina fakturor. Om du väljer att skicka dem själv så behöver du ha en koppling till din bank för automatisk överföring av inbetalningsfiler.

Leverantörsfakturor

Fakturor från leverantörer ska skannas och tolkas till Fortnox. Betalningar ska skickas på fil till banken antingen av dig eller av oss. Återredovisning av betalningar ska ske genom automatisk överföring av betalfiler från din bank.

Löner

Löner ska registreras antingen i Fortnox eller ett kopplat program. Om vi gör lönekörningen (tilläggstjänst 200 kr/lön) så ska tider och avvikelser redovisas i en kopplad app, se Fortnox kopplingssida. Undantag gäller företagaren själv om denne har en fast månadslön utan tillägg/avdrag.