Vad kostar det då?

 

Vi har en enkel och attraktiv prisbild! De tillägg som kan bli aktuella är enkla och lättförståeliga.

Fasta priser!

Följer du vårt upplägg så betalar du 1 500 kr i månaden för den första anställda i företaget, dvs du själv. Sedan lägger vi på en tusenlapp för varje anställd upp till fem och därefter 750 kr per anställd. Enkelt, billigt och lätt att förstå!

Vad ingår?

I korthet: Det mesta. Löpande bokföring, moms- och arbetsgivardeklarationer, kontrolluppgifter, rapportering till myndigheter och pensionsinstitut, bokslut och deklaration. Och betalningar om du vill!

Konsultintensiva företag

Vårt pris bygger på att samtliga som deltar i bolagets arbete också är anställda. Men så ser inte alla företag ut. Därför har vi en kompletteringsregel som säger att två miljoner i årsomsättning motsvarar en anställd när vi beräknar ditt pris.

Löner

Vi gör lönebesked till dina anställda, verkställer utbetalningen, rapporterar arbetsgivaravgifter och avdragen skatt till Skatteverket samt lämnar kontrolluppgifter på utbetalda löner för 200 kr/utbetald lön.

Bokslut

I priset som du betalar ingår bokslut enligt K2-reglerna, som de flesta kan och bör använda. Om du vill eller behöver använda K3-reglerna så betalar du ett tillägg på 300 kr per månad.

Rådgivning

Undrar du över något så ring eller mejla. Kan vi svara direkt – och det kan vi ofta! – så ingår konsultationen i ditt pris! Behöver du hjälp med större frågor som bolagsstrukturering, skatteprocesser eller liknande så ligger dessa såklart utanför och debiteras med vanligt timpris eller ett överenskommet fast pris.