Vad krävs av dig?

Bolagsform

Du ska ha ett svenskt aktiebolag. Har du en enskild firma eller handelsbolag så hjälper vi dig att byta företagsform innan vi börjar.

Programvaror

Vi samarbetar med Fortnox. Det innebär att det är Fortnox som är det huvudsakliga affärssystemet som vi kommer att använda. Till vissa tilläggsdelar behöver du egen licens, men för att starta behövs bara Arkivplatsen för 99 kr/månad. Vi registrerar dig hos Fortnox och meddelar dig vilka moduler du behöver och vad de kostar.

Underlag till bokföring

Digitala underlag som du redan har ska användas, men i förekommande fall konverteras till pdf innan uppladdning. Pappersunderlag ska skannas eller fotas i format pdf med 300 dpis upplösning. Alla sidor på underlaget (tex fakturan) ska skannas och sitta ihop i en fil. Filnamnet ska vara ÅÅMMDD-beskrivning-av-innehåll.pdf

Ombud hos Skatteverket och din bank

Du behöver göra oss till deklarationsombud hos Skatteverket, såväl för dig privat som för bolaget. Detta är en del i den legitimeringsprocess som krävs enligt lagen om penningtvätt och är dessutom en förutsättning för att vi ska kunna hantera bolagets deklarationer och skattekonto.

Hos din bank behöver vi minst tittbehörighet för samtliga bolagets konton, lån, placeringar och andra mellanhavanden. Detta behövs för att kunna hantera kontoavstämningar och bokslut. Vill du ha hjälp med betalningar av löner och till leverantörer så behöver vi fullständig behörighet.